http://www.psc.gov.np
लोक सेवा आयोग Public Service Commission PSC lok sewa aayog
लोक सेवा आयोगको स्थापना वि.सं. २००८ साल असार १ - (तदनुसार १५ जुन १९५१ इ.स‌‌.)गते निजामती कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले भएको हो । यस आयोगले निजामती सेवाका पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने कार्य गर्दछ ।
Visit this site
Please Login or Facebook Login or to comment.
Last view : 2 hours ago
Today views : 16
Today hits : 0
Category : gov
Added on : 2 years ago
Total Views : 3.5k
Total Hits : 2633
Facebook Likes : 1.2k
Facebook Shares : 1.5k
Facebook Comments : 229
Facebook Total : 2.9k
Twitter Tweets : 54
Google +1s : 24