• लोक सेवा आयोग Public Service Commission PSC lok sewa aayog
    लोक सेवा आयोगको स्थापना वि.सं. २००८ साल असार १ - (तदनुसार १५ जुन १९५१ इ.स‌‌.)गते निजामती कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले भएको हो । यस आयोगले निजामती सेवाका पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने कार्य गर्दछ ।
>7 days ago Totay View - 0 Today Hits - 0 gov
6 years ago Total Views - 23k Total Hits - 3715
Please Login or Facebook Login or to comment.