http://www.psc.gov.np
लोक सेवा आयोग Public Service Commission PSC lok sewa aayog
लोक सेवा आयोगको स्थापना वि.सं. २००८ साल असार १ - (तदनुसार १५ जुन १९५१ इ.स‌‌.)गते निजामती कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले भएको हो । यस आयोगले निजामती सेवाका पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने कार्य गर्दछ ।
Visit this site
Please Login or Facebook Login or to comment.
Last view : 4 hours ago
Today views : 12
Today hits : 1
Category : gov
Added on : 2 years ago
Total Views : 2.6k
Total Hits : 2548
Facebook Likes : 1.1k
Facebook Shares : 1.4k
Facebook Comments : 228
Facebook Total : 2.8k
Twitter Tweets : 49
Google +1s : 24